Skaraborgs Sjukhus intar stabsläge – Akuta operationer orsaken

Från och med kl. 09.00 den 29 september 2021 intar Skaraborgs Sjukhus Stabsläge. Det förändrade beredskapsläget beror på att man har ett mycket högt tryck på sjukhuset framförallt vad gäller akuta operationer, vilket också inverkar negativt på beläggningssituationen. Detta innebär att man behöver omprioritera och kraftsamla för att stärka upp operationskapaciteten. Vad innebär stabsläge? Det … Fortsätt läsa Skaraborgs Sjukhus intar stabsläge – Akuta operationer orsaken