Fördubblat antal parkeringsplatser på populär parkeringplats i Falköping

Parkering Odengatan/Sankt Olofsgatan
Foto: Google Maps

Den flitigt nyttjade parkeringen i korsningen mellan Odengatan och Sankt Olofsgatan kommer att få fördubblat antal parkeringsplatser.

Arbetet startar den 14 september och kommer att pågå under hösten 2020, men det betyder inte att man inte kan parkera där under tiden. Falköpings kommun meddelar att merparten av parkeringen kan komma att användas, men att det kan bli lite krångligare att köra in på parkeringen då infarten smalnas av.

Till en början smalas delen vid hållplatsen av med ett körfält och hållplatsen flyttas tillfälligt upp till infarten till Frejagatan.

Eftersom det kommer att finnas byggtrafik kan det upplevas lite störningar i trafiken och för de boende i området under byggnationen.