Man åtalas för bokföringsbrott i hotellverksamhet

Skaraborgs Tingsrätt

En man som har varit företrädare för ett hotell i Lidköping åtalas för bokföringsbrott vid Skaraborgs Tingsrätt.

Mannen ska enligt åklagaren uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att inte avslutat den löpande bokföringen med årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Åklagaren menar på att till följd av detta så har rörelsens ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Mannen som åtalas vidgår händelseförloppet men förnekar själva brottet.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten

Enligt Ekobrottsmyndigheten som är den enhet som bekämpar ekobrott i Sverige är bokföringsbrott det vanligaste brottet. Nästan 9 av 10 brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten, 87 procent, gäller enmansbolag med få eller inga anställda. Ofta upplever småföretagare att det kan vara svårt att veta exakt hur man ska bokföra.

Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är bristfällig eller helt saknas vilket gör att man inte kan bedöma ett slutgiltigt resultat och ekonomisk ställning. Alla brister i bokföringen behöver inte vara brottsliga då man kan tillåta småfel, men då det är det grövre fel finns det risk att man som företagare kan misstänkas för brott.

Ekobrottsmyndigheten ansökte i sitt budgetförslag tidigare i år 70 miljoner kronor i utökade resurser för 2021, 96 miljoner kronor för 2022 och 99 miljoner kronor för 2023, eftersom de ser ett behov av att förstärka med fler åklagare och utredare under de kommande åren. 

De vanligaste felen bland mindre företag

  1. Det saknas årsredovisning eller årsredovisningen har upprättats och inkommit för sent.  
  2. Man slutar att bokföra innan företaget går i konkurs. 
  3. Det finns olika brister i avstämning i konton och i verifikationer.

– Jag tror att många till exempel inte känner till att om man slutar att bokföra inför en konkurs så riskerar man att hamna i domstol. Samma sak gäller om årsredovisningen inte sköts korrekt, säger Stefan Lundberg, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten när han uttalar sig om brotten generellt.