Miljögifter i Västra hamnen

Foto: Lidköpings Kommun

Lidköpings kommun har i dagarna fått den fördjupade markundersökningsrapporten man beställt om området i Västra hamnen.

Resultatet visar på väldigt höga halter av bly i området. Bly är en tungmetall som är giftig redan i relativt små mängder och är farligt både för människor och djur. Metallen är även så kallat bioackumulerande vilket betyder att den följer med uppåt i näringskedjan.

Undersökningen visar att föroreningarna är begränsade till de området som utgjordes av den gamla porslinsdeponin.

– Vi tar rapporten på största allvar och kommer nu att påbörja arbetet med att tydligt avgränsa de förorenade områdena så att ingen riskerar att drabbas av ohälsa, konstaterar både Björn Jonsson, Mark- och exploateringschef och Mona Wrethman, Miljö- och hälsochef.

Kommunen har sedan tidigare satt upp ett staket runt delar av området för att förhindra att människor går på den förorenade marken. Vi kommer nu att förstärka avgränsningen och även sätta upp skyltar vid de berörda områdena.

Dela artikeln: