Solcellspark kanske byggs på Hovby flygplats

Foto: Pressbild - Lidköpings kommun

Kommunalt ägda bolaget Lidköping Hovby Flygplats AB undersöker just nu möjligheterna att skapa en solenergianläggning på Hovby flygfält.

F.d. kommunalrådet och numera ordförande i Flygplatsbolaget Kjell Hedvall har fått kommunens uppdrag att driva projektet. Kjell kommenterar i pressmeddelandet:

Området som är på flygplatsen är ca 25 hektar, och mellan banans norra ände och Skaravägen finns ytterligare 40 ha kommunal mark som inte kan bebyggas. Dock kan man installera solcellspaneler, något som redan prövats vid Säve flygfält där man installerat solcellspaneler på ca 11 hektar. Solcellsparken på Hovby har alltså förutsättningar att kunna bli ca 6 ggr så stor och kunna producera hushållsel till nästan 7 000 villor.

Flygplatsbolaget söker och utvärderar nu lämpliga partners för att genomföra projektet.