Kommunens uppmaning – Koka vattnet

Foto: Christian Svensson

Mariestads Kommun uppmanar nu invånare att koka vattnet. Detta efter att en huvudvattenledning blivit avgrävd mellan Sjötorp och Hasslerör.

Boende i Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad och Moviken rekommenderas att koka dricksvattnet. På vissa av platserna finns inget vatten i nuläget.

Nödvattentankar finns på följande platser:

  • Sjötorp Fiskare Pers väg/Slussvägen
  • Moviken
  • Örvallsbro

När vattnet kommer åter i kranarna rekommenderas kokning av vattnet innan det förtärs, till dess att provtagning påvisat att vattnet är av dricksvattenkvalitet. Ledningsnätet har varit trycklöst (inget vatten i ledningarna) och då finns det en risk att bakterier letar sig in i ledningen.

Det går bra att använda okokt vatten till dusch, disk och tvätt.