Mariestads kommun bjuder in till diskussion om norra infartens planprogram

Norra infarten, Mariestad
Foto: Mariestads kommun

Nu vill Mariestads kommunen utveckla området kring tätortens norra infart. Därför finns nu tankar, planer och material tillgängligt för allmänheten att ta del av för samråd.

Vill ha handel, verksamheter och bostäder

Kommunen skriver att planprogrammet syftar till att möjliggöra utveckling av området vid Norra infarten genom att utreda markanvändning för verksamheter, lager, drivmedelsförsäljning, handel och bostäder. I kommunens översiktsplan pekas områden vid infarterna ut som viktiga områden med potential till utveckling.

Gör din röst hörd

Programmet i fråga är tillgängligt för samråd från och med den 28 maj 2020 till och med den 9 juli 2020. Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och kan skickas in antingen via brev eller e-mail.

Programförslaget finns utställt på stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad. Tänk på att med anledning av coronaviruset har stadshuset för närvarande begränsade öppettider för allmänheten till vardagar 08:00-12.00.

Programhandlingarna är därför även utställda på Mariestads stadsbibliotek på Drottninggatan, vilket under juni och juli är öppet för allmänheten måndag – fredag 10.00-18.00.