Mariestads kommun motsätter sig flytt av statlig verksamhet

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson samt kommunstyrelsens andre vice ordförande Ida Clausson - Foto: Pressbild Mariestads Kommun

Migrationsverket meddelade nyligen att de har som avsikt att avveckla mottagningsenheten i Mariestad. Flytten är en i raden av statliga myndigheter som flyttats från orten.

Den politiska ledningen i Mariestads kommun lyfter i en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör behovet av fortsatt verksamhet på orten.

I skrivelsen tydliggörs de negativa effekter som avvecklingen skulle medföra. Den urbanisering som sker får stor inverkan på den lokala arbetsmarknaden. Ett tjugotal arbetstillfällen skulle i det här fallet försvinna från orten, vilket i storleksordning motsvarar runt femhundra arbetstillfällen i Göteborgsregionen.

Mariestads kommun föreslår i skrivelsen att Migrationsverket behåller en viss del av verksamheten i Mariestad och att en samverkan mellan Migrationsverket och övriga statliga aktörer på orten initieras.

Dela artikeln: