Öppna förskolan startar igen – Corona anpassad nystart

Foto: Pexels

Måndag 31 augusti gör Öppna förskolan i Mariestad en corona-anpassad nystart med verksamhet utomhus.

Starten sker successivt, med ett begränsat antal deltagare. Vid första tillfället är tio barn 0-5 år med föräldrar välkomna. Anmälan krävs för att man ska få möjlighet att bedriva verksamhet. ”Först till kvarn” gäller. Efterhand utökar man med fler och åldersindelade grupper.

Förutsättningar under pandemin

En öppen förskoleverksamhet ställer just nu höga krav på besökarna. Familjer från olika delar av kommunen möts på Öppna förskolan och därmed finns en högre risk för eventuell smittspridning, jämfört med kommunens övriga förskoleverksamhet. Folkhälsomyndighetens råd måste följas, besökarna ska hålla avstånd och vara noga med handhygien samt stanna hemma vid symtom hos barn eller familjemedlemmar. Eftersom det inte finns tillgång till tvål och vatten utomhus blir det de vuxnas ansvar att hjälpa sina barn med handhygienen, handsprit kommer att finnas tillgänglig.

Öppna förskolan ligger på Lotsen, Lockerudsvägen.