Så vill kommunen utveckla Ladukärr

Grafik: Pressbild Mariestads kommun

När förslag till ny detaljplan för Ladukärr går ut för granskning är området inte längre aktuellt för industri.

Istället föreslås att serviceverksamheter samsas med partihandel, idrottsanläggningar och lagerlokaler. Maximal byggnadshöjd föreslås bli tio meter.

Jag ser ett aktivt verksamhetsområde framför mig. Det kommer att vara ett attraktivt område för både näringslivet lokalt och intressenter utifrån. Samtidigt kommer det också finnas anledning för Mariestadsborna och andra besökare att komma hit, säger exploateringschef Erik Randén i ett pressmeddelande.

Planen omfattar ett 17 hektar stort område i den östra delen av tätorten. Man har minskat ned den södra delen av området med sex hektar jämfört med den ursprungliga planen. Mark som i stället kommer att bevaras i sitt befintliga skick som naturmark. Man har även utökat buffertzonen mellan kvartersmarken och bostadsfastigheterna i Ladukärr.