Coronautbrott på förskola och Vallehemmet

skara-flygbild2-foto-christian-svensson
Foto: Christian Svensson - Arkiv

Flera personer som vistats på Förskolan Fibblan har bekräftats med covid-19, Skara kommun meddelar att även Vallehemmet har drabbats av smittspridning.

För att stoppa smittspridningen provtas just nu alla medarbetare på förskolan, oavsett om man skulle uppvisa symtom eller inte.

Fibblans lokaler kommer att genomgå hygienstädning vid ett par tillfällen de närmsta dagarna för att inget virus ska finnas kvar på några kontaktytor. Samtliga berörda vårdnadshavare och medarbetare är informerade om de åtgärder som nu genomförs.

– Det är en oerhört tråkig situation där många blir berörda. Alla som uppvisar symtom och som vistats i lokalerna är hemma, som de ska. Vi gör allt vi kan för att de som behöver ha sina symtomfria barn i vår verksamhet ska kunna ha det på ett tryggt sätt under nästa vecka, säger Ulrika Kragner, barn- och utbildningsförvaltningens biträdande förvaltningschef.

På Vallehemmet genomförs smittspårning. Medarbetarna arbetar efter de rutiner och råd som gäller, bland annat hygienrutiner och skyddsutrustning. Alla anhöriga och medarbetare är informerade om smittan.

Beslut om besökstopp på säbo

För att ytterligare försvåra för smittan att ta sig in på kommunens andra säbo fattade ordförande i omsorgsnämnden, Gunilla Druve Jansson (C), på förmiddagen ett ordförandebeslut om att införa besöksstopp. Det innebär att det från och med fredagen den 13 november endast är medarbetare och brukare som vistas på våra särskilda boenden. Besöksstoppet gäller tillsvidare.

– Vi gör det som ett led i att skydda våra äldre. Det är inget lätt beslut, men ett beslut fyllt av omtanke om de som riskerar att drabbas värst av covid-19. Vi hoppas på anhörigas förståelse för beslutet och uppmanar till att man fortsätter hålla kontakten med sina närstående på andra sätt i denna svåra tid, säger Gunilla Druve Jansson.