Skara kommuns företagsklimat det bästa sedan 2010

skara-flygbild2-foto-christian-svensson
Foto: Christian Svensson - Arkiv

Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en attitydundersökning som ger en företagsklimatrankning av Sveriges kommuner. Det visade sig att företagsklimatet i Skara kommun fick betyget 3,51. Det är det bästa betyget sedan 2010.

– Skara har fantastiska förutsättningar för företagande och det är otroligt glädjande att det också upplevs som en attraktiv kommun att etablera sig i och utveckla sin verksamhet i. Det är en självklarhet för oss att nu fortsätta prioritera de åtgärder och utvecklingsmöjligheter som stärker Skara ytterligare, säger kommunalråd Ylva Pettersson.

I rapporten kan man utläsa att förbättringen mestadels skett inom kommunens service och bland annat tillgång på mobilnät och bredband.

Skaraborna följer samma tydliga trend som i Skaraborg, att attityden till företagande har en sämre utveckling hos allmänheten, tjänstemännen och politikerna har fått en negativ utvecklling. Man kan också se att skolans kontakter med näringslivet visar påen markant nedgång.

– Trots rådande coronakris visar vi att vi är på rätt väg och det är glädjande att vi visar bästa resultatet på 10 år. Men vi nöjer oss inte utan måste alltid sträva efter att bli bättre och fortsätta att utveckla oss. Framöver kommer vi, förutom att förbättra det som framkommit i undersökningen, att arbeta aktivt med dialogen runt upphandling, främja etablering och tillväxt samt utveckla digitala tjänster som underlättar för näringslivet, säger Helena Nyman Friberg näringslivsstrateg.

Skara kommun kommer nu att arbeta med internt förbättra de svaga punkterna man identifierar och fokuserar på.