Stationsområdet går in i slufasen av omgestaltningen

Foto: Christian Svensson

Från och med vecka 42 byggs en ny gång- och cykelväg från Skaraborgsgatan mot Jarlagatan.

Ombyggnaden på Stationsområdet går in i sitt slutskede. Ett av målen med omgestaltningen av området har varit att göra det mer tillgängligt för cyklister och gående och att bryta barriären mellan stadens delar. Därför byggs nu en ny gång- och cykelväg mellan Skaraborgsgatan och Jarlagatan.

Ombyggnaden ingår i Skara kommuns gestaltningsprogram men också i planprogrammet för hela stationsområdet. Parkeringen vid Björndammens västra sida kommer att stängas av under byggtiden.

Dela artikeln: