Vallgatan öppnar för trafik igen under tisdagen

Foto: Christian Svensson - Arkiv

Den 27 oktober öppnas Vallgatan för trafik igen efter att ha varit stängd för allmän trafik sedan den 9 mars.

Den omfattande ombyggnaden av stationsområdet går mot sitt slut och under tisdagen kommer trafiken att släppas på igen på den del av Vallgatan som har varit avstängd. Då har de tillfälliga busshållplatserna tagits bort och infarten till Stationsområdet justerats.

Stationsområdet i sin helhet kommer dock inte att vara klart till den 27 oktober. En cykelparkering under tak, gång-och cykelvägen samt uppsnyggning av framsidan vid Stationshuset återstår fortfarande. I slutet av november planeras en invigning, och den kommer som så mycket annat firande detta år att ske digitalt.

– Vi förstår att det här har varit lite besvärligt vid vissa tidpunkter på dagarna och vi ber om överseende med detta. Nu är det ju bara en liten tid kvar så vi hoppas att det ska gå bra, säger gatuchef Mats Bäck.