32 personer vårdas på Skaraborgs Sjukhus för Covid-19

Skaraborgs Sjukhus i Skövde sett från Billingeberget.
Foto: Roderick Hristov

Skaraborgs Sjukhus har en ny toppnotering i antalet vårdade för covid-19 under fredagen.

Den 22 maj kl. 11:00 fanns det totalt 309 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 76 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
32 personer varav 12 på IVA

NU-sjukvården:
55 personer varav 11 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
151 personer varav 46 på IVA

Sjukhusen i Väster:
23 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
46 personer varav 3 på IVAKälla: VGR Data och analys