Antalet patienter med Covid-19 ökar

covid-19 corona virus
Foto: Pexels

Under helgen har 7 nya patienter skrivits in för vård av Covid-19 på Skaraborgs Sjukhus.

Den 12 april kl. 10:00 fanns det totalt 393 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 64 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 52 personer varav 10 på IVA

NU-sjukvården: 42 personer varav 6 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 214 personer varav 36 på IVA
Sjukhusen i väster: 34 personer varav 5 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 51 personer varav 7 på IVA