Användandet av cykelhjälm ökar men Skaraborg ligger långt under riksgenomsnittet

cykel trafik
Foto: Pexels

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) rapporterar att användningen av cykelhjälm ökar. Men Skaraborg har långt kvar för att nå upp till rikssnittet.

Det är för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen som nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm.

Man kan i statistiken se att Stockholm och Göteborg har mycket högre användning jämfört med övriga landet vilket påverkar den nationella cykelhjälmsanvändningen men ökningen är generell och tydlig både bland vuxna och barn.

NTF har observerat över 100.000 cyklister och mopedister som grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i hela landet bland vuxna och barn ligger nu på 50 procent för cyklister respektive 97 procent för mopedister. Man ser att ökningen är både hos barn och vuxna.

– Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men ökningen bland barnen är extra viktig. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Stora skillnader i landet

Trots att hjälmanvändningen bland både cyklister och mopedister ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

– Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg, säger Marie Nordén.

Skaraborg ligger under rikssnittet för hjälmanvändning

I Skaraborg använder 96% av alla mopedister hjälm och bland cyklisterna 36%. I Sverige totalt är siffrorna för mopedister 97%, och för cyklisterna 50%.

Orsaken till det skulle kunna vara den upplevda bristen på direkt fara, men viktigt att tänka på att är att de flesta olyckor som sker är singelolyckor som orsakas av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. 

Dela artikeln: