Brand vid Stolfabriken i Tibro

En brand i en fabrikslokal orsakade utryckning av Räddningstjänsten i Tibro strax innan klockan åtta på morgonen.

Enligt en anställd på platsen hade ett verktyg släppts ner i en CNC-maskin och orsakat en brand.

Elden kunde släckas snabbt och Räddningstjänsten gör en noggrann kontroll av fastigheten. Inga människor kom till skada i branden.

På plats fanns tre räddningspersonal och räddningsledare. Ingen ambulans behövdes kallas till platsen.