Coronaläget på sjukhusen under fredagen

covid-19 laboratorium
Foto: Pexels, Martin Lopez. Bilden är editerad.

Under fredagen vårdas 19 personer för Covid-19 på Skaraborgs Sjukhus, varav 6 personer på intensivvårdsavdelning.

Den 11 juni kl. 10:00 fanns det totalt 101 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 19 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 19 personer varav 6 på IVA

NU-sjukvården: 11 personer varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 57 personer varav 7 på IVA
Sjukhusen i väster: 1 personer varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 13 personer varav 3 på IVA 

Fram till och med vecka 22 har 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 20 procent har fått två doser.