Coronaläget på sjukhusen under fredagen

Akuten på Skaraborgs Sjukhus
Foto: Christian Svensson - Arkiv

Under fredagen vårdas 45 personer för Covid-19 på Skaraborgs Sjukhus, varav 8 på intensivvårdsavdelning.

Totalt har 152 347 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 1 381 fall sedan den 8 april. Källa: Folkhälsomyndigheten

Den 9 april kl. 10:00 fanns det totalt 371 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 69 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 45 personer varav 8 på IVA

NU-sjukvården: 42 personer varav 8 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 206 personer varav 39 på IVA
Sjukhusen i väster: 34 personer varav 4 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 44 personer varav 10 på IVA