Coronaläget på sjukhusen under onsdagen

Laboratorium, covid-19 virus, corona
Foto: Pexels, montagebild

På Skaraborgs Sjukhus vårdas under onsdagen 41 personer för Covid-19, varav 6 personer på intensivvårdsavdelning.

Den 31 mars kl. 10:00 fanns det totalt 366 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 55 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 41 personer varav 6 på IVA

NU-sjukvården: 40 personer varav 7 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 208 personer varav 32 på IVA
Sjukhusen i väster: 29 personer varav 2 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 48 personer varav 8 på IVA 

Totalt är 194 dödsfall registrerade på Skaraborgs Sjukhus fram tills idag.