Coronaläget på Skaraborgs Sjukhus under tisdagen

Skarborgs Sjukhus i Skövde, vintertid
Foto: Roderick Hristov

Under tisdagen vårdas 44 personer för Covid-19 på Skaraborgs Sjukhus, Skillnaden mot måndagen är att 8 personer vårdas på intensivvårdsavdelning.

Den 26 januari kl. 10:00 fanns det totalt 429 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 60 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. 

Skaraborgs Sjukhus: 44 personer varav 8 på IVA 

NU-sjukvården: 92 personer varav 7 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 199 personer varav 36 på IVA
Sjukhusen i Väster: 41 personer varav 5 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 53 personer varav 4 på IVA