Coronaläget under onsdagen

Foto: Pexels

Den 24 juni kl. 10:00 fanns det totalt 207 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
24 personer varav 6 på IVA

NU-sjukvården:
34 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
116 personer varav 26 på IVA

Sjukhusen i Väster:
11 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
22 personer varav 4 på IVA

Källa: VGR Data och analys