Covid-19 läget under måndagen

Foto: Pexels

Den 22 juni kl. 11:00 fanns det totalt 205 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 47 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
22 personer varav 6 på IVA

NU-sjukvården:
43 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
101 personer varav 30 på IVA

Sjukhusen i Väster:
12 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
27 personer varav 5 på IVA

Källa: VGR Data och analys