Covid-19 patienter försätter att minska i Skaraborg

Foto: Pexels

Den 7 juli kl. 10:00 fanns det totalt 158 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 30 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
21 personer varav 2 på IVA

NU-sjukvården:
19 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
90 personer varav 20 på IVA

Sjukhusen i Väster:
12 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
16 personer varav 3 på IVA

Källa: VGR Data och analys