Covidläget på sjukhusen under måndagen

Foto: Christian Svensson - Arkiv

Under måndagen vårdas 23 personer för Covid-19 på Skaraborgs Sjukhus, varav 6 personer på intensivvårdsavdelning.

Den 31 maj kl. 10:00 fanns det totalt 168 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 31 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 23 personer varav 6 på IVA

NU-sjukvården: 17 personer varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 87 personer varav 14 på IVA
Sjukhusen i väster: 9 personer varav 4 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 32 personer varav 5 på IVA