Elgrill utgör minst brandrisk enligt Elsäkerhetsverket

Kolgrill har högre brandrisk, enligt Elsäkerhetsverket.

Nu på sommaren är det många som grillar. Diskussionen om man ska ha kol- eller elgrill kan vara en känslig fråga bland grillexperter. Klart är att olika typer av grillar har olika för- och nackdelar.

Men enligt Elsäkerhetsverket är elgrillen den i särklass smidigaste grillen och den som utgör minst brandrisk – så länge den fungerar som den ska. Men även elgrillar kan utlösa en brand.

– Ibland händer det att elgrillar fattar eld, eller att elektriska grilltändare ramlar ur grillen och på så sätt kan starta brand. Att grilla med el är på många vis ett säkert alternativ, men du måste ha koll på att allt är helt och att du följer råden som tillverkaren skickar med, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Fördelen med elgrillar är att det inte blir gnistor som flyger iväg, det blir heller inte lika rökigt och osigt. Elsäkerhetsverket uttalar sig dock inte om smaken på det man grillar.

Grilla på balkong

Enligt Elsäkerhetsverket är elgrill att rekommendera. Några fördelar är att man inte behöver ta reda på askan, den är lättare att göra rent och förvara samt att den är mer stabil och blåser inte omkull lika lätt som en kolgrill.

Kolla alltid upp med din hyresvärd eller bostadsrättsförening vilka regler som gäller för just din balkong innan du startar grillen.

Tänk på detta när du grillar med elgrill

  • Kontrollera att elgrillen är hel och fungerar efter vinterförvaringen. Gnagare kan har varit framme och uttorkade sladdar med sprickor är livsfarliga.
  • Elgrillar ska vara CE-märkta samt ha IP-klass 44 eller högre för att få användas utomhus.
  • Dra alltid ur sladden när grillen inte används.
  • Ha alltid uppsikt över elgrillen när den är varm.
  • Använd alltid jordfelsbrytare och anslut till ett jordat uttag.