Elsäkerhetsverket varnar för farliga loppisfynd

Loppis
Foto: Felipe Belluco, Unsplash

Under sommaren är det många som passar på att besöka loppisar och får med sig något fynd hem. Men om det är en produkt med sladd finns det saker man bör känna till.

Även om lampan eller värmepistolen du fyndat var billig och du bytt sladd på produkten är det alltid du som byggt om den eller modifierat den som har ansvaret för att den uppfyller säkerhetskraven. Det är alltså inte längre tillverkarens ansvar.

Kontrollera loppisfynden noga

Gör först en okulär besiktning för att kontrollera att höljen, sladdar och stickproppar verkar hela. Det får inte finnas sprickor eller skador. Använd även sunt förnuft; ser elprylen sliten ut eller verkar vara mycket använd? Avstå hellre från köpet. Att använda en skadad eller sliten elektrisk produkt kan vara förenat med livsfara.

Jordat eller ojordat?

Tänk på att du inte får ha jordade och ojordade uttag i samma rum, även om det får och kan skilja sig mellan rummen, exempelvis att ett kök och våtutrymme är jordat men inte vardagsrummet.

– En del produkter har äldre märkningar som till exempel S-märket. Idag är det CE-märket som innebär att tillverkaren intygar att produkten är säker och uppfyller de säkerhetskrav som finns, säger Katarina Olofsson.

– Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring om olyckan skulle vara framme. Det finns portabla men det är alltid bäst med en fast installerad jordfelsbrytare. Kontakta ett registrerat elinstallationsföretag för mer information om jordfelsbrytare i ditt hem, säger Katarina Olofsson.

Elsäkerhetsverkets checklista

  • Kontrollera att produkten är hel, även sladd och stickpropp.
  • Alla produkter har en livslängd – tänk på ålder och slitage.
  • Fråga säljaren om antalet ägare och om den fungerar som den ska.
  • Vilka märkningar har produkten och finns det en bruksanvisning?
  • Är det en elprodukt som är köpt utomlands och är den i så fall anpassad för svenska uttag och spänning?
  • Är produkten ojordad ska du inte modifiera den så att den går att använda i jordad miljö. Passar inte stickproppen får du inte byta den.
  • Är stickproppen bortklippt är det en indikation på att produkten förmodligen inte uppfyller säkerhetskraven – överväg om du verkligen vill ha den.
  • Om en produkt är ombyggd eller modifierad på något vis har tillverkaren inte längre ansvar för det utan den som gjort modifieringen. Vet de om det och har de tagit sitt ansvar?
  • Är du det minsta osäker på elprylens säkerhet – köp den inte.