Färre vårdas för Covid-19

covid-19 corona virus
Foto: Pexels

Den 5 augusti kl. 11:00 fanns det totalt 49 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 8 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
5 personer varav 1 på IVA

NU-sjukvården:
7 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
30 personer varav 6 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 personer varav 0 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
4 personer varav 1 på IVA

Källa: VGR Data och analys