Fick nej på bygglov för Attefallshus av Skövde kommun

Skövde kommun
Foto: Roderick Hristov

Bygglovsnämnden avslår en ansökan för tillbyggnad av ett Attefallshus bara 2 meter från tomtgränsen. Anledningen? Det är naturmark som angränsar tomten.

Det är en privatperson som avsett att placera en komplementbyggnad, ett så kallat “Attefallshus” med stöd av 9 kap 4a §, 2 m från granne i söder samt 2 m från granne i väst. I väster är det kommunägd mark vilken är detaljplanerad som naturmark.

Ingen kan lämna medgivande för natur- eller parkområde

Kommunen säger i sitt beslut att enligt 9 kap. 4a § PBL får inte komplementbyggnader placeras närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det. Men för allmän plats inom detaljplan, till exempel natur eller park, kan ingen lämna medgivande. Därmed saknas grund för att bevilja bygglovet.