Flera kommuner i Skaraborg har höga halter av PFAS i dricksvattnet

Dricksvattenglas
Foto: Pexels - Daria Shevtsova

På flera platser i Sverige innehåller dricksvattnet halter av miljögifterna PFAS som kraftigt överskrider EU:s nya gränsvärden. Vissa av kommunerna i Skaraborgs sticker ut.

Det är Naturskyddsföreningen som har samlat in data från vattenverk på 42 platser runt om i Sverige. Föreningen skriver att halterna riskerar att skada människors hälsa och därför kräver nu miljöorganisationen att Sverige inför ett totalförbud mot PFAS.

– Resultatet är uppseendeväckande. Det är oacceptabelt att det fortfarande är tillåtet att släppa ut miljögifter som förorenar vårt dricksvatten och riskerar att skada människors hälsa, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Naturskyddsföreningen har undersökt förekomsten av de svårnedbrytbara miljögifterna PFAS. På 16 av dem finns en eller flera dricksvattentäkter där halterna av PFAS är så höga att de överskrider EU:s livsmedelsmyndighets (EFSA) nya gränsvärde.

– PFAS måste helt förbjudas i Sverige. Och Livsmedelsverket måste omgående sänka sina åtgärdsgränser för PFAS i dricksvatten i enlighet med den senaste forskningen, för att säkerställa att människor får det skydd mot miljögifter som de har rätt till, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen menar på att det på 16 platser finns dricksvattentäkter med så höga halter PFAS att vissa grupper av människor överskrider EFSAs gränsvärde för totalt intag av PFAS (via mat, vatten, inandning och hudupptag), bara genom att dricka sitt dagsbehov av vatten.

Lidköping, Hjo och Skövde med på lista över orter med högsta uppmätta halter av PFAS

Det svarta strecket anger var Naturskyddsföreningen anser att strecket borde finnas.

Fakta om PFAS

FAKTA:

  • PFAS används för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper och finns i praktiskt taget alla konsumentprodukter vi använder idag – i allt ifrån kläder, stekpannor och smink till matförpackningar, möbeltyg och brandskum.
  • Utsläpp från produktionen eller användningen av dessa produkter går rakt ut i miljön och hamnar slutligen i maten vi äter, luften vi andas och i vårt dricksvatten.
  • Den största mängden PFAS som människor får i sig kommer från mat och luft.
  • PFAS ger skadliga effekter i djurstudier, men det är osäkert om de halter som människor utsätts för ger några risker. En hälsoriskbedömning som Naturvårdsverket genomfört 2012 pekar på att risken för att människors hälsa påverkas negativt av de halter som hittills mätts upp är liten. Kunskaperna om hur PFAS påverkar vår hälsa är dock inte tillräcklig.
  • Vissa sjöar och vattendrag i Sverige är mycket förorenade av PFOS. Det gäller framförallt där det finns brandövningsplatser där brandskum har använts. Mer information om detta finns hos respektive kommuner och länsstyrelser.
    Källa: Naturskyddsföreningen & Naturvårdsverket

Dela artikeln: