Fredagens siffror över Covid-19 patienter

Sjukhus
Genrefoto: Pexels

Antal bekräftade fall

Fram till och med den 10 juli kl. 14:00 fanns totalt 16 650 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Antal slutenvårdade patienter

Den 10 juli kl. 10:00 fanns det totalt 118 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 24 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
12 personer varav 2 på IVA

NU-sjukvården:
15 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
71 personer varav 18 på IVA

Sjukhusen i Väster:
7 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
13 personer varav 2 på IVA

Källa: VGR Data och analys