Här är de nya cykelvägmärkena

Trafik vid Nolhagarondellen och Stora Coop Skövde
Foto: Roderick Hristov

Det är regeringen som har beslutat om nya vägmärken och Transportstyrelsen har därför tagit fram två nya vägskyltar.

Cykelgata heter ett nytt vägmärke som snart kan sättas upp i landets städer. Avsikten är att främja cykling och på sikt få fler att börja cykla.

Ska finnas på mindre gator

I dag finns det ofta inte utrymme för att bygga cykelbanor eller cykelfält i städernas centrala delar. I stället hänvisas cyklister till att cykla i blandtrafik. På mindre lokalgator kan det bli trångt. Från och med den 1 december 2020 ska det bli möjligt att inrätta cykelgator.

– Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Cykelgata

Finland har varit förebilden

Transportstyrelsen har tittat på de nordiska ländernas vägmärken och valt sin utformning efter det finska vägmärket. Det är alltså två märken som tagits fram, en för cykelgata och en för cykelgata upphör.

Cykelgata upphör

Detta gäller på en cykelgata:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.