Har du koll på de nya restriktionerna?

covid-19 virus
Foto: Pexels.

Från och med måndag den 1 mars gäller nya restriktioner nationellt.

Lagstadgade restriktioner och förbud :
 • Serveringsställen ska stänga senast klockan 20.30. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning
 • Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.
 • Regler för hur många som vistas i en butik ses just nu över och kommer att skärpas ytterligare. Du ska handla ensam och inte i ett sällskap.
 • Sportmatcher förbjuds för barn och unga.
 • 8 är fortfarande maxantalet som tillåts att samlas.
 • Resor ska inte genomföras om de inte kan ske på ett smittsäkert sätt. Bussar och tåg som färdas längre än 15 mil får som mest vara halvfulla.

Sedan den 17 februari gäller även dessa rekommendationer inom Västra Götaland.

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av Covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Källa: Västra Götalandsregionen, Regeringen , Krisinformation.se