Husdjur ger tröst och motverkar stress hos barn med autism

Kristina Byström
Kristina Byström. Foto: Otto Byström.

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet mellan barn och ungdomar med autism och deras husdjur.

De idag mest vanliga behandlingsmodellerna för yngre barn med autism ger stöd under mycket kontrollerade former. Kristina Byström har i sitt arbete undersökt mer fria och spontana samspelssätt och villkor i miljö med natur och djur. Arbetet har utförts vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykolog vid SLU Alnarp.

Husdjur ger mer sociala beteenden

-Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress. Barnens motoriska utveckling stimulerades och de fick hjälp att klara av svåra livshändelser. Aktiviteter med husdjur gav mer sociala beteenden än de begränsade och repetitiva icke sociala beteenden som vanligen omfattar barn med autism, säger Kristina Byström.

De får på så sätt lättare att skapa mening och förstå vad som händer. Det uppstår en källa till vitalitet och glädje i upptäckande som skapar energi, vilket också en terapeut kan väva in i behandlingen mot socialt samspel och kommunikation.

I forskningen har föräldrar intervjuats om betydelsen av husdjur i hemmen. Kristina har också studerat betydelsen av natur och djur i behandling på lantgård. Det nya med avhandlingen är att den kombinerar kunskaper från olika vetenskaper, framförallt utvecklingspsykologi, kunskap om autism och kunskaper om landskapets betydelse för människan.

Autism är en mångfacetterad funktionsnedsättning och det finns former av autism där natur och djur inte är en möjlig väg för att stimulera utvecklingen. Men med hjälp av djur och natur kan förutsättningarna öka för den psykologiska utvecklingen, det psykiska måendet och livskvalitén för många barn och ungdomar med autism.