Jättadalens fastighetsbolag med fastigheter för över 500 miljoner kronor säljs

Frostalidens bostadsområde i Skövde
Foto: Roderick Hristov

Fortinova Fastigheter AB har genom ett helägt dotterföretag ingått avtal med Jättadalen Förvaltnings AB om förvärv av 30 fastigheter med 399 lägenheter samt ett 30-tal lokaler.

Affären görs i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i Jättadalen Fastighets AB. Det underliggande fastighetsvärdet i affären är 506 Mkr före justering för latent skatt. Beståndet som till större del är uppfört i slutet av 80-talet och början av 90-talet ligger i Skövde, Götene, Tibro och Vara kommun. Den uthyrningsbara arean är ca 42 000 kvm med ett hyresvärde om ca 44 Mkr.

Uthyrningsgraden i beståndet är 99 procent. Av det totala hyresvärdet står bostäder för 72 procent, kommersiella lokaler för 18 procent och samhällsservice för 10 procent. De största kommersiella hyresgästerna är Götene kommun, Vara kommun samt Sparbanken Skaraborg AB. I förvärvet ingår befintlig förvaltning vilket innebär att startsträckan för Fortinova blir kort. Det kommer även att öppna upp för potentiella tilläggsförvärv. Tillträde planeras den 31 maj 2021 och den preliminära köpeskillingen för aktierna är 161,9 Mkr.

Jättadalen är ett bolag med lång historik och förankring i Skaraborg

Det började redan 1964 i en lada utanför Timmersdala när dåtidens nybyggaranda startade verksamheten. När Sigvard Larsson förvärvade Sjödalshus 1983 inleddes en period i verksamheten med stor tillverkning av monteringsfärdiga trähus.

1986 byggdes det första hyreshuset för egen förvaltning. Fram till 1992 fortsatte byggnationen med fler hyreshus till ca 200 lägenheter varav flertalet är i bolagets ägo.

Bolaget har nyligen belönats med priser såsom Kundkristallen 2021 (Högsta serviceindex lokaler) och Skövde kommuns miljöpris 2018 för sitt arbete med att bygga klimatsmarta flerbostadshus med trästomme i stadsdelen Frostaliden. 

-Vi är glada att ta klivet in på en ny delmarknad, genom förvärvet av ett så välskött bolag som Jättadalen. Vi bedömer att det kommer att öppna ytterligare dörrar för vår fortsatta expansion i västra Sverige. Genom att vi övertar organisationen så får vi ett flertal nya medarbetare som vi välkomnar till Fortinova, säger Anders Valdemarsson, vice vd och transaktionsansvarig för Fortinova Fastigheter AB.

-I många hänseenden är Jättadalens bestånd likt det vi äger idag och det är någonting vi är vana vid att utveckla och förvalta. Extra kul är det att få förvärva Frostaliden med 80 lägenheter från 2018, som ligger i centrala Skövde. Staden är nominerad till priset Årets superkommun 2021 och passar mycket väl in bland övriga expansiva orter där vi redan är etablerade, säger Anders Valdemarsson.