Kontantuttag ur automater minskar kraftigt i år

Foto: Christoph Meinersmann, Pixabay

I genomsnitt tog varje svensk ut 546 kronor i månaden, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med första halvåret 2019. I Västra Götaland ligger snittet på 572 kr.

– Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronapandemin. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Det är företaget Bankomat som släpper siffrorna offentliga nu. I rapporten kan man läsa att svenskarna under första halvåret 2020 tog ut sammanlagt 33,9 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater. Detta ska då motsvara ett genomsnitt på 546 kronor per person och månad. Året innan var det betydligt högre – 40,9 miljarder kronor eller 663 kronor per person och månad under första halvåret 2019.

Coronapandemin skyndar på trend med minskad kontantanvändning

Det finns en underliggande trend som visar att uttagen sett över tid minskar med ungefär 10 procent per år. Men coronapandemin har gjort att takten nästan fördubblats.

– Bankomat vill att kontanter ska finnas kvar som betalningsmedel runtom i Sverige under överskådlig tid. Samtidigt ser vi på längre sikt positivt på övergången från kontanta till digitala betalsätt, säger Johan Nilsson.

Lagkrav på närhet till kontantuttag

Den 1 januari 2021 träder en ny kontantlag i kraft. Enligt lagen är sex stora banker skyldiga att se till att privatpersoner inte har för långt från sin bostad till närmaste ställe att ta ut kontanter.

– Lagen om kontantuttag måste nu åtföljas av statliga insatser för att andra delar av kontantkedjan ska fungera. Särskilt viktigt är det med incitament och åtgärder som gör det mer attraktivt för handeln att ta emot kontanter, säger Johan Nilsson.

Dela artikeln: