Länsstyrelsen lägger fram ny strategi för att göra laxfiske i Vänern mer attraktivt

hamn-foto-christian-svensson
Foto: Christian Svensson - Arkiv

–Det här är ett stort steg, säger Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi tar ett helhetsgrepp med förbättringar både för den vilda fisken och för den som vill fiska.

Man har tagit fram en ny strategi som ska göra laxfisket i Vänern mer attraktivt och hållbart för framtiden. Som en del i satsningen kommer det att byggas en helt ny avelsanläggning – på land.

Det är Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, Fortum Sverige AB, Gammelkroppa Lax AB samt Sveriges lantbruksuniversitet som har jobbat fram strategin.

Det är för att kompensera den fiskeskada som utbyggnaden av Klarälven respektive Gullspångsälven orsakar som Fortum, enligt domar, varje år sätter ut 175 000 smolt av lax och öring. Men nu tas första steget till en ny strategi för utsättning, som aktörerna tror kommer gynna både fisk och fiske. Strategin har två syften. Dels ska den gynna vildfödd Klarälvsfisk. Den ska också säkra tillgången på odlad Gullspångsfisk.

Gullspångsälvens laxbestånd har varit hotat förut

Gullspångsälven är känd för sitt unika lax- och öringbestånd, men det har inte alltid varit så. När man på 1800-talet satte upp vattenkraftanläggningar så blev det svårt för de vandrande fiskarna då både lekbottnar och uppväxtplatser förstördes. Men efter restaurering så är det bättre fart på leken.

Gullspångsfisk ersätter avel på Klarälvsfisk

Själva detaljerna i strategin kommer aktörerna jobba med tillsammans framöver, men redan nu upphör aveln på Klarälvsfisk. Den ersätts i stället med Gullspångsfisk. Gullspångsfisk växer generellt sett snabbare och blir större och är därför attraktiv för fiske.

– Det här kommer man att märka i Vänern under de kommande åren, säger Anna Hagelin.

Ny avelsstation på land

– Det har varit svårt att säkra tillgången på fisk av Gullspångsstam i odlingen. Vi tror att den nya avelsstationen kan förbättra det läget avsevärt, säger Johnny Norrgård, vd på Gammelkroppa Lax AB.

Även en avelsstation på land behöver tillskott av ny fisk med jämna mellanrum. Under våren 2020 kommer man därför sätta ut ett större antal Gullspångssmolt i Norsälvens nedre delar, för att testa om älven passar för att återfånga fisk. Fisken sätts ut som smolt och lekmogen fisk återvänder sedan till sin utsättningsälv, där några individer kan fångas och sättas i avelsstationen.