Mycket mer mat säljs när fler är hemma

ICA Maxi Skövde betalterminal
Foto: Roderick Hristov

Försäljningen av sill, gräddfil, glass och insektsmedel har skjutit i höjden. Svensk Handel bedömer att matförsäljningen ökar med 900 miljoner kronor under midsommarveckan. Men i år är det extra mycket, då fler svenskar har stannat i Sverige.

7 av 10 dagligvaruhandlare anger att högtiden är viktig för butikens försäljning, enligt Svensk Handel. Coronapandemin gynnar förstås dagligvarubutikernas försäljning. M

– Dagligvaruhandeln är en av de branscher i handeln som gynnas av att fler hemestrar i sommar, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Färre utländska turister negativt för delar av handeln

De företag inom detaljhandeln som är beroende av gränshandeln bedöms påverkas negativt. Men i sin helhet med den ökade inhemska konsumtionen gör att det vägs upp med 1,5% ändå.

– Coronautbrottet har slagit hårt mot handeln. I grunden är hushållens köpkraft ändå ganska god. Försäljningstappet i detaljhandeln till följd av begränsad utländsk turism kan för handelns del väntas vägas upp av ökad inhemsk konsumtion. Vi bedömer därför att försäljningen i detaljhandeln som helhet kommer att fortsätta att återhämta sig under sommaren, säger Johan Davidson.

Var tredje butik behöver extrapersonal i sommar

Svensk Handels rapport visar att var tredje butik kommer att ta in extrapersonal i sommar. Det betyder att man väntas skapa 11.000 sommarjobb – vilket är gynnsamt för många unga.

– Handeln är en viktig väg in på arbetsmarknaden för landets unga och även i sommar kommer tusentals personer att få chansen till ett extrajobb. I tider av ökad arbetslöshet är varje jobb som skapas oerhört betydelsefullt, både för individen och för samhället i stort, säger Johan Davidson.