Normalstor skörd enligt prognos från Lantmännen

lantbruk-skord
Foto: Christian Svensson

Lantmännen prognosticerar att årets svenska skörd totalt kommer att uppgå till 6,1 miljoner ton.

Lantmännens prognos för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,1 miljoner ton, vilket är lägre än förra årets stora skörd men strax över 5-årssnittet.

– Vi tror på en bra skörd i Sverige i år, både vad gäller volym och kvalitet, även om det finns regionala skillnader. Vi har ett stort ansvar för att hantera skörden på bästa sätt. Lantmännen har en stor kapacitet för mottagning, torkning och lagring av spannmål och är väl förberedda för att ta emot årets skörd på ett bra och säkert sätt, trots pågående coronapandemi, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Förutsättningarna har varierat i olika delar av landet, framförallt vad gäller regnmängden. I de södra delarna av Sverige ser skörden ut att gå mot ett normalår, eller något lägre. Längre norrut, i synnerhet kring Mälardalen, förväntas en större skörd.

Lantbrukare satsar på havre i år

Inför skörd 2020 har de svenska lantbrukarna valt att satsa mer på havre och mindre på maltkorn, delvis som en följd av coronapandemin. Efterfrågan på havre-, råg- och vetebaserade produkter (exempelvis havregryn, mjöl och pasta) i dagligvaruhandeln är stor, medan efterfrågan på maltkorn har sjunkit. Inställda evenemang och nedstängda restauranger har lett till minskad ölkonsumtion världen över.

Skörden startar i södra Sverige i slutet av juli och svenska lantbrukare över hela landet förbereder sig nu på ett intensivt arbete med årets viktiga skörd.