Ny studie visar att läkemedel kan minskar risken för sexuella övergrepp mot barn

Valdemar Landgren, Skaraborgs Sjukhus
Valdemar Landgren, Skaraborgs Sjukhus. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

ST-läkaren Valdemar Landgren vid Skaraborgs Sjukhus, har varit med och tagit fram ny forskning kring läkemedel som minskar risken för sexuella övergrepp mot barn.

En ny studie från Karolinska Institutet visar att en spruta med ett läkemedel mot prostatacancer kan minska risken för att män med pedofil störning förgriper sig på barn. En av författarna till studien är Valdemar Landgren, doktorand och ST-läkare inom Vuxenpsykiatri, Skaraborgs Sjukhus.

Att kunna erbjuda effektiva behandlingar till dem som brottas med detta och vill ha hjälp är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet mot övergrepp mot barn, säger Valdemar Landgren.

Sexuella övergrepp drabbar ungefär var tionde flicka och var tjugonde pojke. Pedofili, det vill säga att ha en sexuell dragning till barn, är en riskfaktor för att begå sexuella övergrepp mot barn.

Det finns få studier på patientgruppen män med pedofil störning och ingen behandling finns som har undersökts i en randomiserad kontrollerad studie. 

-Andra testosteronsänkande mediciner som används ibland orsakar initialt en ökning av testosteron i kroppen och ger effekt först efter flera veckor, vilket kan vara problematiskt, säger Valdemar Landgren.

Frågeställningen i den nya studien var ifall degarelix, en testosteronsänkande medicin, snabbt kan minska risken hos patienter med pedofil störning att begå övergrepp mot barn. Forskarna kom fram till att riskfaktorerna som helhet minskade mer hos dem som fick degarelix än hos dem som fick placebo.

-Effekten med degarelix var störst på faktorerna sexuell attraktion till barn och hög sexuell lust, som sjönk redan efter två veckors behandling. En majoritet av dem som fick degarelix ville fortsätta med läkemedlet efter studiens slut, säger Valdemar Landgren.

Vilken nytta tror du att era slutsatser kommer att ha för samhället och vården av män med pedofil störning?
-Det är ett första steg mot evidensbaserad behandling av pedofil störning. Förhoppningsvis sporrar det till fler studier, för det behövs mer kunskap.

Hur kommer ni att gå vidare med forskningen i det här ämnet?
-Det pågår en placebo-kontrollerad studie med Internet-KBT. Vi planerar även för en studie som utvärderar preparatet under en längre tid jämfört med psykoterapi.

Fakta
I studien ingick 52 män med pedofili från hela Sverige. Männen lottades till behandling med läkemedlet degarelix eller en verkningslös placebosubstans. Varken deltagarna eller forskarna visste vilka som fått läkemedlet förrän studien var över.

Dela artikeln: