Nya drönarregler införs från 1 juli

Drönare Mavic Air
Foto: Roderick Hristov

Flyger du med drönare? Eller funderar på att köpa en? Då ska du ha koll på de nya reglerna som Transportstyrelsen inför från och med 1 juli.

Bakgrunden till förändringarna är det blir fler drönare och att säkerheten behöver öka. Man vill också undvika liknande händelser som när drönare stoppade all flygtrafik på Gatwick och Heathrow flygplats 2018. 

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.
  • Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori.

Förändringarna i korthet

  • Nya krav på registrering av de som ansvarar för flygning med drönare, så kallade drönaroperatörer.
  • Nya krav på att fjärrpiloter måste genomföra utbildning och onlineprov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare.
  • För drönare upp till och med 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film, eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  • En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

Vad innebär registeringen?

Du som operatör behöver registrera dig hos Transportstyrelsen och du får då ett operatörs-ID som din drönare ska märkas med.

Dela artikeln: