Polisinspektör åtalas för att ha brukat polisbil privat

Foto: Christian Svensson - Arkiv

En polisman kommer att åtalas vid Skaraborgs Tingsrätt för att ha brukat ett fordon för privata ändamål vid flera tillfällen.

Genom sin tjänst har mannen haft tillgång till ett civilt polisfordon som ägs av polismyndigheten. Enligt åtalet har polisinspektören vid flera tillfällen mellan den 30 april 2020 och den 15 juni för privata ändamål. Fordonet ska ha nyttjats för transport mellan sin bostad och sin arbetsplats.

Åklagaren skriver i stämningsansökan att hans agerande har vållat polismyndigheten “skada i form av slitage på fordonet, ökad förbrukning av drivmedel samt olägenhet i form av oklarhet angående fordonets lokalisering och skadlig exponering”.

Polismannen medger att han använt fordonet, men nekar till brott.