Så här ser efterlevnaden av rekommendationer ut i Västra Götaland vecka 31

Foto: Pexels

Förra veckan uppmärksammade Länsstyrelsen tilltagande bekymmer med trängsel längs Västkusten. Denna vecka kan det konstateras att problemet fortplantat sig till några kommuner vid Vänern. Man får också in fler signaler om att efterlevnaden minskar överlag i länet.

Svenskarna börjar uppenbarligen tröttna lite grann på att leva efter coronaregler. Man får nu in allt fler signaler från länets kommuner om minskad efterlevnad överlag. Det rör sig framför allt om hur vi möter varandra i offentliga miljöer. På torg, gator och liknande.
Precis som tidigare är det individer som brister, medan näringar och verksamhetsutövare tar sitt ansvar.

Tilltagande problem vid Vänern
Föregående vecka kunde man berätta om tilltagande trängsel på bryggor, i restauranger och vid andra populära samlingsplatser längs Västkusten. Denna vecka rapporterar flera kommuner vid Vänern om liknande bekymmer, om än i något mildare ordalag.

Fortsatt värre framåt natten
Annat är sig likt. Knappt hälften av länets kommuner rapporterar om viss problematik med trängsel. En siffra i det närmaste identisk med föregående veckas. Och naturligtvis ökar problemen på krogar och restauranger med gästernas promillehalt. Det blir alltså fortsatt värre framåt natten.