Så många åkte fast i polisens trafikkontroll i helgen

Foto: Polisen Västra Skaraborg

Under helgen hölls en trafikkontroll på E20 utanför Vara. Kontrollen gjordes av områdespolisen tillsammans med trafikpolisen i Skaraborg.

Huvuddelen av all trafik på E20 utanför Vara kontrollerades under lördagskvällen mellan kl. 20.00 och kl. 01.30. Målet med kontrollen var att hitta kriminella som rör sig på vägnätet.

Här kommer ett litet axplock vad kontrollerna resulterade i :

  • Ca 150 kontrollerade lätta fordon.
  • 1 person misstänkt för grov olovlig körning, förare uppvisade körkort som vid kontroll visade sig vara återkallat.
  • 1 person misstänkt för olovlig körning, förare som hävdade att han hade ett utländskt körkort men som inte fanns med.
  • 2 inre utlänningskontroller av efterlysta personer.
  • 2 bilar med släpvagnar vägda, överlast på 171% respektive 172%, böter och körkort omhändertagna.
  • 4 flygande inspektioner av fordon med brister, varav 1 fordon hade modifierats så att det förelades omregistreringsbesiktning.
  • 3 böter hastighetsöverträdelse, 2 körkort omhändertagna.
  • 1 bot bristfällighet registreringsskylt
  • 1 bot avställt fordon brukats.