Så många vårdas på sjukhus för Covid-19

Skaraborgs Sjukhus i Skövde sett från Billingeberget.
Foto: Roderick Hristov

Antal bekräftade fall

Den 1 juni kl. 14:00 fanns totalt 6 021 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.Källa: Folkhälsomyndigheten 

Observera att antalet bekräftade fall inte ger en exakt bild av smittspridningen eftersom provtagning främst görs på personer som behöver sjukhusvård, bor på äldreboenden eller är vårdpersonal och uppvisar symtom på covid-19. Smittskydd Västra Götaland ser att det förekommer smittspridning i samhället i hela Västra Götaland utan undantag.

Antal slutenvårdade patienter

Den 1 juni kl. 10:00 fanns det totalt 307 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 66 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
39 personer varav 8 på IVA

NU-sjukvården:
38 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
156 personer varav 45 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
52 personer varav 6 på IVAKälla: VGR Data och analys