Satsning på besöksnäringsprojekt för Göta kanal väst

Foto: Christian Svensson - Arkiv

De tre kommunledningarna i Mariestad, Töreboda och Karlsborg och med Mariestads kommun som projektägare, har gått ihop i ett unikt projekt.

Det övergripande målet med samarbetet är att vidareutveckla besöksnäringen längs Göta kanal på ett hållbart sätt. Andra mål med projektet är att tydliggöra områdets profilbärare, skapa en gemensam kommunikationsplan och bland annat hitta en modell för hur besöksnäringen kan integreras i samhällsplaneringen.

Projektet finansieras av Jordbruksverket och i det ingår förutom kommunerna företag och föreningar längs Göta kanal, AB Göta kanalbolag, Göteborgs universitet, Turistrådet Västsverige, Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet ska hålla på fram tills 30 juni 2022.

– De som verkar i området kring Göta kanal är oerhört viktiga att ha med sig redan i inledningen, säger Maria Gustavsson. Vi ska ta fram en fördjupad översiktsplan där besöksnäringens förutsättningar ingår samtidigt som vi jobbar med att bland annat tydliggöra områdets profilbärare natur och kultur, förklarar Maria Gustavsson som är projektledare och samhällsbyggnadsstrateg i Mariestads kommun.

Nationellt intresse av projektet

Att på detta sätt integrera företags- och destinationsutveckling
med samhällsplanering i tre kommuner är helt unikt. Därför har projektet väckt stort intresse nationellt. En av målsättningarna är att ta fram en fungerande och prövad modell som även andra destinationer och kommuner kan ha nytta av.

Samtidigt finns både hos företagen och området ett stort behov av att utveckla sin egen och områdets profilering och stärka identiteten för att bli tydligare i marknadsföringen i ett allt större mediabrus.

Digital kick-off

På tisdag 6 oktober kommer man hålla en digital kick-off för projektet. Kickoffen riktar sig till företag och föreningar med verksamhet i besöksnäringen längs Göta kanal i Mariestad, Töreboda och Karlsborgs kommuner, men också kommuntjänstemän och politiker i de tre kommunerna kommer att delta.

Dela artikeln: