Skaraborgs Sjukhus avvecklar dörrvärdar vid entréer

Skaraborgs Sjukhus i Skövde
Foto: Roderick Hristov

Från och med fredag 11 september är huvudentréerna vid Skaraborgs Sjukhus öppna igen, fast utan de dörrvärdar som funnits på plats de senaste månaderna.

Dörrvärdarna har haft som uppgift att minska smittspridningen inne i sjukhusen. De öppna entréerna ska dock inte ses som en signal som att allt kan återgå till ett normalläge.

-Alla patienter och besökare uppmanas att fortsätta följa Skaraborgs Sjukhus regler för att förhindra smittspridning, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

De regler som gäller för besök vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad är följande:

  • Vid förkylningssymtom (till exempel hosta, feber, halsont), gå inte in på sjukhuset! Kontakta enheten du ska besöka för vidare instruktioner.
  • Om du som patient behöver en medföljande vid ditt besök är detta begränsat till en (1) person.
  • Besök till inneliggande patient sker endast efter överenskommelse med respektive avdelning.
  • Håll avstånd till andra besökare inne på sjukhuset.

Personal vid Skaraborgs Sjukhus hänvisas dock även tills vidare till andra ingångar än huvudentrén.