Tisdagens Covid-19 statistik

Foto: Pexels

Den 14 juli kl. 10:00 fanns det totalt 98 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 18 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
8 personer varav 2 på IVA

NU-sjukvården:
11 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
63 personer varav 14 på IVA

Sjukhusen i Väster:
5 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
11 personer varav 1 på IVA

Källa: VGR Data och analys