Två män åtalas för smuggling av dopingpreparat

Dopningspreparat
Foto: Unsplash.

Två män ska åtalas vid Skaraborgs Tingsrätt för att ha smugglat in stora mängder av dopingpreparat.

Enligt åklagaren har de båda männen tillsammans och i samförstånd för in motsvarande 6 140 enheter till landet. Genom detta bröt de mot
ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände den 12 augusti 2019. I andra hand åtalas de för olovlig införsel.

Den ena mannen förnekar smuggling men erkänner olovlig införsel. Den andre mannen erkänner händelseförloppet, men nekar till brott. Om man döms för smuggling kan det innebära böter eller fängelse i högst två år.

Vad är dopning?

Dopning definieras enligt  WADA (World Anti-Doping Agency) som användande av en substans eller metod som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa och/eller är kapabel att förbättra idrottarens prestationer.

Hur utbrett är dopning?

I en statlig utredning uppskattade man antalet personer som brukar och nyttjar dopningspreparat i Sverige till ca 30.000 personer som “regelbundna användare” och ytterligare cirka 10.000 personer som “tillfälliga användare utan att vara beroende”. Rapporten utkom 2016 och antalet användare kan vara mer och mindre idag, men det är tydligt att det är en bred användning.